HIỆP HỘI TƯƠNG TRỢ GIA ĐÌNH CÔNG GIÁO VIỆT NAM

Vietnamese Catholic Family Mutual Assistance Network Inc


Chi Tiết Liên Lạc - Contact Details

Đông Melbourne

VĂN PHÒNG CHÍNH
Information Community Centre
110 Elizabeth St, Richmond 3121
Thư ký văn phòng Cô Oanh
  0406 989 874
vicafaman2011@gmail.com

Ông Nguyễn Xuân Tự
  0422 317 569
tu2000au@gmail.com
Thứ Bảy: 10g sáng đến 2g chiều


Tây Melbourne

Bùi Thị Nữ    0435 738 899
nubui@hotmail.com
Lê Thị Minh    0421 642 101
minhtuan2526@yahoo.com.au
1 Eddie Street, St Albans
   Thứ ba: 10g00 sáng đến 1g00 trưa

Bà BS Liên On
   (03) 9376 8144
   18 Dunlop Ave, Ascot Vale 3032
   hiephoimientay2@gmail.com
   Thứ ba: 2g00 chiều đến 4g00 chiềuNam Melbourne

Nguyễn Phương Châm
   (03) 9512 3813       0421 238 562
   28 Windsor Ave Springvale 3171
   pcnguyen81@gmail.com
   Thứ tư từ 1g30 trưa đến 4g30 chiều
* Ngoài giờ, xin hẹn trước


Bắc Melbourne

Ông Nguyễn Văn Hinh
   0411 082 838
   98 Malmsbury Drive, Meadow Heights 3048

Ông Nguyễn Văn Quý
   (03) 9402 5574
   4 Juniper Crescent, Thomastown 3074
   Thứ ba: 10g00 sáng đến 4g00 chiều
* Ngoài giờ, xin hẹn trước


Our Mission

The Vietnamese Catholic Family Mutual Assistance Network Inc is a social and charitable association based on Christian faith, consisting of Vietnamese individual and family, whether Catholic or non-Catholic, sharing Catholic values in helping each other to achieve a happy and peaceful life in this second homeland and serve the community, in particular to the sick and elderly members at home, hospital and nursing home.

Mơ Ước

Mơ Ước của Hiệp Hội Tương Trợ Gia Đình Công Giáo Việt Nam là đồng hành với cộng đồng Dân Chúa, kết hợp với mọi người không phân biệt tôn giáo để cùng tiến bước dấn thân phục vụ tha nhân trên căn bản tinh thần Phúc Âm của Chúa Giêsu Kitô để “thực thi công bằng, quý yêu nhân nghĩa và khiêm nhường bước đi với Thiên Chúa.” (Micah 6.8).

Get in Touch

   vicafaman@vicafaman.org.au
   www.facebook.com/vicafaman

 PO Box 9, Richmond VIC 3121


HOME | ABOUT US | WHAT WE DO | JOIN US | ENGLISH | CONTACT

Copyright © Vietnamese Catholic Family Mutual Assistance Network Inc - ABN: 79 079 359 433 | All rights reserved