HIỆP HỘI TƯƠNG TRỢ GIA ĐÌNH CÔNG GIÁO VIỆT NAM

Vietnamese Catholic Family Mutual Assistance Network Inc


HÀI HÒA, HỘI NHẬP, VẪN GIỮ NỀN VĂN HÓA VIỆT NAM:

TRUNG, HIẾU, LỄ, NGHIÃ

Quan tâm, Cộng tác, trách nhiệm, kín đáo và tin tưởng

Dũng cảm - mạnh dạn đứng lên để thực hiện thay đổi   LỊCH SINH HOẠT

 • 10 giờ 24/3/2018 - Lễ Thánh cả Giuse.
 • Quan thầy Hiệp Hội - Thánh Lễ Mừng 7 năm thành lập Hiệp hội.
  Tại nhà thờ St John the Baptist.
  61 Queens Parade, Clifton Hill VIC 3068.
  Sau thánh lễ có tiệc mừng 7 năm thành lập Hiệp Hội (2011-2018)

 • NHẬN HỘI VIÊN MỚI:
 • Trong ngày Đại hội thường niên 16/9/2017, các hội viên đã biểu quyết thay đổi điều lệ. Từ ngày 1/7/2018 tuổi tối đa để xin nhập là 70 tuổi.
  Những người trên 70 và dưới 80 muốn xin gia nhập cần nộp đơn trước ngày 15/2/2018.
  Tỉ lệ hội viên công giáo vẫn duy trì ở mức 3/4.

 • ĐÓNG TIỀN NIÊN LIỄM VÀ QUỸ BÁC ÁI ON-LINE:
 • Hiệp Hội nay đã mở 1 trương mục riêng cho việc nhận tiền on-line:
  Account Name: ViCaFaMAN
  BSB: 033 084
  Account No: 467 388
  Sau đây là 1 thí dụ (có sự khác biệt tùy nhà băng) cho hội viên nào muốn đóng tiền on-line từ nay lưu ý: Chẳng hạn đóng QBA 30 cho 2 vợ chồng mỗi người $10 thì sẽ ghi như sau trong phần “Transaction Details”:
  *Amount: $20
  *Description: QBA 30 3133E 3134E (4 số cuối cuả số danh bộ)
  *Remitter Name: Tên một trong 2 người
  Để tránh thất lạc và lầm lẫn, khi gửi tiền trả on-line lần đầu tiên, xin gửi email về vicafaman2011@gmail.com nhờ đó mỗi khi nhận được tiền gửi on-line cuả quý hội viên, thư ký văn phòng sẽ gửi email hồi báo cho biết là đã nhận được tiền gửi vào. Quý vị sẽ giữ email hồi báo này như biên nhận cho tiền đã đóng cuả mình.
 • Tăng tiền thụ hưởng cho những HV gia nhập năm 2011 & 2012.
 • Để tưởng thưởng các hội viên đã gia nhập lâu năm, từ ngày 1/7/2017, các hội viên gia nhập trong năm 2011 và 2012 khi qua đời thì người thụ hưởng sẽ nhận 95% số tiền hội viên đóng góp (thay vì 90% cho các hội viên gia nhập sau đó).
   THÔNG BÁO

 • Quỹ Bác Ái 50:
  • Hội viên Tony Hải Dương.
  • Footscray, VIC. 3011.
  • Đã qua đời ngày 12/06/2018.
  • Hưởng thọ 70 tuổi.
  Đại diện BĐH đã đến chia buồn và gửi vòng hoa phân ưu
  95% của số tiền thu được $10 từ 1845 hội viên, tức $17,527.50 sẽ đuợc trao cho người thụ hưởng.

 • Quỹ Bác Ái 51:
  • Hội viên Giuse Bùi Trung Hiếu.
  • Sunshine West, VIC. 3020.
  • Đã qua đời ngày 12/06/2018.
  • Hưởng dương 60 tuổi.
  Đại diện BĐH đã đến chia buồn và gửi vòng hoa phân ưu.
  95% của số tiền thu được $10 từ 1844 hội viên, tức $17,518.00 sẽ đuợc trao cho người thụ hưởng.

 • NIÊN LIỄM CHO TÀI KHÓA 2018-2019
 • Xin các hội viên vui lòng đóng $20.00 niên liễm trong khoảng thời gian từ 1/7/2018 đến 30/9/2018. Để tiện việc sổ sách, xin vui lòng KHÔNG ĐÓNG TRƯỚC ngày 1/7/2018.

 • THAY ĐỔI VỀ QUY ĐỊNH NHẬN HỘI VIÊN MỚI 2017
 • Từ ngày 1/7/2017, tiền xin gia nhập sẽ tăng $30 cho những hội viên mới. Như vậy, lệ phí gia nhập sẽ là $180, cụ thể như sau:
  $60 tiền Quỹ Bác Ái dự trữ.
  $20 tiền niên liễm .
  $100 cho Quỹ Điều Hành.
Đồng thời để khuyến khích người trẻ gia nhập Hiệp Hội, những ai được nhận trên 65 tuổi sẽ đóng thêm $200, trên 70 tuổi, sẽ đóng thêm $300, và trên 75 tuổi sẽ đóng thêm $400.
 • Một số thay đổi Quỹ Bác Ái năm 2018.
 • Ngoài việc tưởng thưởng cho những hội viên tiên phong như đã đề cập ở trên, có một quyết định mới trong năm 2017 để tri ân:
  • Các sáng lập viên.
  • Các anh chị trong Ban điều hành, các trưởng và phó miền.
  Đây là các vị đã đóng góp nhiều tâm huyết, công sức và thời gian quý báu vào việc duy trì và phát triển Hiệp hội đến ngày nay.
  Hiệp Hội sẽ trả 100% tiền Quỹ Bác Ái cho người thụ hưởng khi các vị này qua đời.
  Những thay đổi Quỹ bác ái áp dụng từ 1/1/2018 xin đọc thêm ở đây.
 • LÀM SAO NHẬN HÌNH ẢNH SINH HOẠT HIỆP HỘI
 • Có một số hội viên muốn biết làm sao có thể nhận những hình ảnh được chụp khi Hiệp Hội có sinh hoạt chung. Xin thưa là mọi hình ảnh chụp khi sinh hoạt chung đều có để trong trang facebook cuả Hiệp Hội www.facebook/vicafaman do đó xin quý vị vào đây để coi xem tấm hình nào mình muốn có thì tự động lấy ra theo nhu cầu. Xin lưu ý là quý vị không cần có trang facebook cuả mình mới mở ra được và chỉ cần ấn vào links dưới đây là có thể vào xem.

  Our Mission

  The Vietnamese Catholic Family Mutual Assistance Network Inc is a social and charitable association based on Christian faith, consisting of Vietnamese individual and family, whether Catholic or non-Catholic, sharing Catholic values in helping each other to achieve a happy and peaceful life in this second homeland and serve the community, in particular to the sick and elderly members at home, hospital and nursing home.

  Mơ Ước

  Mơ Ước của Hiệp Hội Tương Trợ Gia Đình Công Giáo Việt Nam là đồng hành với cộng đồng Dân Chúa, kết hợp với mọi người không phân biệt tôn giáo để cùng tiến bước dấn thân phục vụ tha nhân trên căn bản tinh thần Phúc Âm của Chúa Giêsu Kitô để “thực thi công bằng, quý yêu nhân nghĩa và khiêm nhường bước đi với Thiên Chúa.” (Micah 6.8).

  Get in Touch

     vicafaman@vicafaman.org.au
     www.facebook.com/vicafaman

   PO Box 9, Richmond VIC 3121


  HOME | ABOUT US | WHAT WE DO | JOIN US | ENGLISH | CONTACT

  Copyright © Vietnamese Catholic Family Mutual Assistance Network Inc - ABN: 79 079 359 433 | All rights reserved

     LỊCH SINH HOẠT    


     THÔNG BÁO